top of page

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavním předmětem činnosti je energetická náročnost a kvalita budov ve všech fázích životního cyklu, do kterého dále patří:

  • Návrh a optimalizace energetických systémů budovy;

  • Energetický audit (EA);

  • Energetický posudek (EP);

  • Energetická studie (ES);

  • Stavebně technický průzkum nemovitosti;

  • Zpracování podkladů pro dotační programy;

  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB);

  • Ekonomické vyhodnocení úsporných opatření a analýzy;

  • Projekční činnost;

  • Pasportizace budov.

Klientům nabízím komplexní služby od zpracování studie, energetického posudku, ve spolupráci se zkušenými projektanty vypracování projektové dokumentace pro samotné vyřízení dotace, čímž je zajištěn bezproblémový průběh zpracování celého projektu. Zejména u dotačních programů je kladen důraz na soulad projektové dokumentace s energetickým hodnocením a dalšími dokumenty. Zpracováním celého projektu jedním týmem lidí je zajištěn soulad jednotlivých dokumentů, správná koordinace a bezproblémovost zpracování. Výhodou pro klienta je také komunikace pouze s jedním zpracovatelem projektu.

Ing. Pavel Kuča

Energetický specialista s oprávněním zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický audit a Energetický posudek. Zapsaný v seznamu energetických specialistů vedeným Ministarstvem průmyslu a obchodu pod č. 1369. Člen asociace energetických specialistů.

bottom of page