top of page

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pro koho je program určen:

O finanční podporu mohou žádat vlastníci rodinných domů na území České republiky a to jak fyzické osoby, tak podnikatelské subjekty v následujících podoblastech podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Žádat je možné v jakékoli fázi vašeho záměru – před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Dotace je průběžná, takže  ji můžete využít až do doby jejího plánovaného ukončení v roce 2021.

Nabízím:

Administrace žádosti

Zpracovatel ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zkompletuji pro vás všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Energetický posudek i PENB

Energetický posudek dle aktuálních platných předpisů a metodických pokynů programu Nová zelená úsporám.

Zpracování projektové dokumentace - jednostupňová projektová dokumentace k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zhotovitele.

Jak získat dotaci - postup spolupráce:

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Posouzení a návrh energeticky úsporných opatření

Posouzení bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky Nové Zelené úsporám, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Také je možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4. Kompletace a podání žádosti

Zajistím elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedu kompletaci dokumentů, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP.

bottom of page