top of page

NABÍZENÉ SLUŽBY

Klientům nabízím komplexní služby v oblasti úspor energií a dotačního poradenství poskytované jedním týmem lidí, čímž je zajištěn bezproblémový průběh zpracování celého projektu. Zejména u dotačních programů je kladen důraz na soulad projektové dokumentace s energetickým hodnocením a dalšími dokumenty. Zpracováním celého projektu jedním týmem lidí je zajištěn soulad jednotlivých dokumentů, správná koordinace a bezproblémovost zpracování. Výhodou pro klienta je také komunikace pouze s jedním zpracovatelem projektu.

PENB
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

​​

Dokument, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Veřejnosti známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy.

ENERGETICKÝ AUDIT

​​

Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v prům. postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky,  ekologicky  a ekonomicky  efektivních  návrhů  na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

ENERGETICKÝ POSUDEK

​​

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

​​

Dotační program Nová zelená úsporám je realizován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a je zaměřený na snižování energetické náročnosti rodinných domů a efektivnější využívání zdrojů energie. Jedná se o III. výzvu, která běží od 22.10.2015 do 21.12.2021.

PROJEKČNÍ ČINNOST

​​

Projekční činnost zaměřujeme na snižování energetické náročnosti budov, zpracování projektových studií do dotačních programů a pasportizaci budov.

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE

​​

Klient tak získá přehled o výhodnosti budoucí investice a doporučení vybraného opatření. Energetická studie také určuje podmínky pro další postup návrhu budovy a možnosti čerpání finančních prostředku z dotačních programů.

bottom of page